Ex Ante Predictability of Rapid Growth: A Design Science Approach

Ari Hyytinen*, Petri Rouvinen, Mika Pajarinen, Joosua Virtanen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat