Examining the link between marketing controls and firm performance: The mediating effect of market-focused learning capability

Xiaoning Liang, Johanna Frösén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Examining the link between marketing controls and firm performance: The mediating effect of market-focused learning capability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi