Examining the role of BRICS countries at the global economic and environmental resources nexus

Xu Tian*, Joseph Sarkis*, Yong Geng*, Raimund Bleischwitz, Yiying Qian, Liquan Xu, Rui Wu

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Examining the role of BRICS countries at the global economic and environmental resources nexus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemi

Ingenjörs- och materialvetenskap