Expanding conceptual boundaries of the sustainable supply chain management and circular economy nexus

Samuel D. Allen*, Qingyun Zhu, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expanding conceptual boundaries of the sustainable supply chain management and circular economy nexus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science