Expanding conceptual boundaries of the sustainable supply chain management and circular economy nexus

Samuel D. Allen*, Qingyun Zhu, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

47 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expanding conceptual boundaries of the sustainable supply chain management and circular economy nexus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance