Expanding green supply chain performance measurement through emergy accounting and analysis

Xu Tian, Joseph Sarkis*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Expanding green supply chain performance measurement through emergy accounting and analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap