Expanding the Theory of Cognitive Fit: A Longitudinal Quantitative Study

Lisa Falschlunger, Othmar Manfred Lehner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Expanding the Theory of Cognitive Fit: A Longitudinal Quantitative Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap