Expected and realized returns in conditional asset pricing models: A new testing approach

Jan Antell, Mika Vaihekoski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expected and realized returns in conditional asset pricing models: A new testing approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi