Expected Returns and Idiosyncratic Risk: Industry-level Evidence from Russia

Jyri Kinnunen, Minna Martikainen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Expected Returns and Idiosyncratic Risk: Industry-level Evidence from Russia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance