Explaining the servitization paradox: a configurational theory and a performance measurement framework

Saara A. Brax*, Armando Calabrese, Nathan Levialdi Ghiron, Luigi Tiburzi, Christian Grönroos

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Explaining the servitization paradox: a configurational theory and a performance measurement framework”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance