Exploration and exploitation and firm performance variability: a study of ambidexterity in entrepreneurial firms

Vinit Parida, Tom Lahti, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

74 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploration and exploitation and firm performance variability: a study of ambidexterity in entrepreneurial firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance