Exploration in Teams and the Encouragement Effect: Theory and Experimental Evidence

Emma von Essen, Marieke Huysentruyt, Topi Miettinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploration in Teams and the Encouragement Effect: Theory and Experimental Evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance