Exploring current enablers and barriers for sustainable proximity manufacturing

Petchprakai Sirilertsuwan*, Daniel Hjelmgren, Daniel Ekwall

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring current enablers and barriers for sustainable proximity manufacturing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi