Exploring expatriate adjustment through identity perspective

Vesa Peltokorpi*, Ling Zhang

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring expatriate adjustment through identity perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi