Exploring sub-suppliers' compliance with corporate sustainability standards

Jörg H. Grimm*, Joerg S. Hofstetter, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

118 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring sub-suppliers' compliance with corporate sustainability standards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap