Exploring the effects of service provider’s organizational support and empowerment on employee engagement and well-being

Arafat Rahman*, Peter Björk, Annika Ravald

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring the effects of service provider’s organizational support and empowerment on employee engagement and well-being”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi