Exploring the link between the humanitarian logistician and training needs

Ann Allen, Gyöngyi Kovacs, Andrea Masini, Alain Vaillancourt, Luk van Wassenhove

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat