Exploring the microfoundations of servitization: How individual actions overcome organizational resistance

Sambit Lenka, Vinit Parida, David Rönnberg Sjödin, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

68 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Exploring the microfoundations of servitization: How individual actions overcome organizational resistance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology