Exposing three dark sides of social innovation through critical perspectives on resilience

Martin Fougère*, Eija Meriläinen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Exposing three dark sides of social innovation through critical perspectives on resilience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi