Extending the experience construct: an examination of online grocery shopping

Reema Singh, Magnus Söderlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

49 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Extending the experience construct: an examination of online grocery shopping”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Psychology