External knowledge resources and new venture success in developing economies: Leveraging innovative opportunities and legitimacy strategies

Francis Donbesuur, Magnus Hultman, Pejvak Oghazi*, Nathaniel Boso

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”External knowledge resources and new venture success in developing economies: Leveraging innovative opportunities and legitimacy strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences