Factors affecting efficiency of electronic customs and firm performance in Vietnam

Hang Thanh Nguyen*, David B. Grant, Christopher Bovis, Thuy Thi Le Nguyen, Yen Thi Hai Mac

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors affecting efficiency of electronic customs and firm performance in Vietnam”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi