Factors influencing the stillbirth rates in singleton and multiple births in Sweden, 1869 to 1967

Johan Fellman, Aldur W Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Sökresultat