Factors predisposing to claims and compensations for patient injuries following total hip and knee arthroplasty

Jutta Järvelin, Unto Häkkinen, Gunnar Rosenqvist, Ville Remes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors predisposing to claims and compensations for patient injuries following total hip and knee arthroplasty”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry