Factors predisposing to claims and compensations for patient injuries following total hip and knee arthroplasty

Jutta Järvelin, Unto Häkkinen, Gunnar Rosenqvist, Ville Remes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Sökresultat