Fairness is intuitive

Alexander W. Cappelen, Ulrik H. Nielsen, Bertil Tungodden, Jean-Robert Tyran, Erik Wengström*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

45 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fairness is intuitive”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Social Sciences

Computer Science