Female leadership and bank risk-taking: Evidence from the effects of real estate shocks on bank lending performance and default risk

Ajay Palvia, Emilia Vähämaa, Sami Vähämaa*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Female leadership and bank risk-taking: Evidence from the effects of real estate shocks on bank lending performance and default risk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi