Vägen till vitsordet: En studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vägen till vitsordet: En studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap