Firm lifecycles and evolution of industry productivity

Ari Hyytinen*, Mika Maliranta

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Firm lifecycles and evolution of industry productivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap