Firms' imports and quality upgrading: Evidence from Chinese firms

Min Zhu, Chiara Tomasi*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Firms' imports and quality upgrading: Evidence from Chinese firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance