Forecasting Errors of New Venture Survival

Ari Hyytinen*, Jukka Lahtonen, Mika Pajarinen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Forecasting Errors of New Venture Survival”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi