Framing and Misperception in Public Good Experiments

Toke Reinholt Fosgaard, Lars Gårn Hansen, Erik Wengström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Framing and Misperception in Public Good Experiments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance