Framing sustainability performance of supply chains with multidimensional indicators

Mohsen Varsei, Claudine Soosay*, Behnam Fahimnia, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

178 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Framing sustainability performance of supply chains with multidimensional indicators”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi