Framing the entrepreneurial experience

Michael H. Morris*, Donald F. Kuratko, Minet Schindehutte, April J. Spivack

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

160 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Framing the entrepreneurial experience”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi