Freedom, work and organizations in the 21st century: Freedom for whom and for whose purpose?

Dirk Lindebaum*, Frank den Hond, Michelle Greenwood, James Chamberlain, Lynne Andersson

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Freedom, work and organizations in the 21st century: Freedom for whom and for whose purpose?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.