From Cultural Differences to Identity Politics: A Critical Discursive Approach to National Identity in Multinational Corporations

Eero Vaara, Janne Tienari*, Alexei Koveshnikov

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From Cultural Differences to Identity Politics: A Critical Discursive Approach to National Identity in Multinational Corporations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap