From ideals to deals - The effect of impartiality experience on stakeholder behavior

Marja-Liisa Halko, Topi Miettinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From ideals to deals - The effect of impartiality experience on stakeholder behavior”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi