From Mars to Venus: Alteration of trust and reputation in online shopping

Pejvak Oghazi*, Stefan Karlsson, Daniel Hellström, Rana Mostaghel, Setayesh Sattari

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From Mars to Venus: Alteration of trust and reputation in online shopping”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi