From risk to resilience in the global supply chain economy after Covid-19, a humanitarian response

Alva Bruun*, Gyöngyi Kovacs

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Filter
Aktiv

Sökresultat