Fuzzy projects: A qualitative investigation of project leaders' service role

Thommie Burström, Timothy L. Wilson*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fuzzy projects: A qualitative investigation of project leaders' service role”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi