Game-changers: dynamic capabilities’ influence on service ecosystems

Suvi Nenonen, Johanna Gummerus, Alexey Sklyar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

42 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Game-changers: dynamic capabilities’ influence on service ecosystems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science