Games-as-a-Disservice: Emergent value co-destruction in platform business models

Miikka J. Lehtonen*, Mikko Vesa, J. Tuomas Harviainen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Games-as-a-Disservice: Emergent value co-destruction in platform business models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Psychology