Gamification: Concepts, Consequences, and Critiques

Mikko Vesa, J. Tuomas Harviainen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gamification: Concepts, Consequences, and Critiques”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap