Gender in international business journals: A review and conceptualization of MNCs as gendered social spaces

Alexei Koveshnikov, Janne Tienari, Rebecca Piekkari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Gender in international business journals: A review and conceptualization of MNCs as gendered social spaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi