Genealogy, GEDCOM, and popularity implications

J. Tuomas Harviainen, Bo-Christer Björk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genealogy, GEDCOM, and popularity implications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap