Global leverage adjustments, uncertainty, and country institutional strength

Gonul Colak, Ali Gungoraydinoglu, Özde Öztekin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

33 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Global leverage adjustments, uncertainty, and country institutional strength”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi