Glocalization in Service Cultures: Tensions in Customers’ Service Expectations and Experiences

Anu Helkkula*, Eric Arnould, An Chen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glocalization in Service Cultures: Tensions in Customers’ Service Expectations and Experiences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science