Governance and bank characteristics in the credit and sovereign debt crises – the impact of CEO power

Sabur Mollah, Eva Liljeblom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Governance and bank characteristics in the credit and sovereign debt crises – the impact of CEO power”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi