Governance models for robotic process automation: The case of Nordea Bank

Damian Kedziora, Esko Penttinen*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Governance models for robotic process automation: The case of Nordea Bank”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap