Government efficiency and corruption: A country-level study with implications for entrepreneurship

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Government efficiency and corruption: A country-level study with implications for entrepreneurship”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi