Government Green Procurement: A Fuzzy-DEMATEL Analysis of Barriers

Yijie Dou, Joseph Sarkis*, Chunguang Bai

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Government Green Procurement: A Fuzzy-DEMATEL Analysis of Barriers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap